Top 77 alternative sites to glitterphoto.net

 1. glitterboo.com
  glitterboo.com
 2. Glitterboo - Create sparkling photo effects, animations and videos
  Add sparkle to your photos and graphics. Create animations and videos with unique realistic glitter and other effects.

 3. glitterfy.com
  glitterfy.com
 4. Custom Glitter Graphics
  Customize your pictures with the Glitterfy Glitter Graphics maker, Create words with Glitter Text for profile comments, Photo Flipbooks for Orkut Scraps

 5. gigaglitters.com
  gigaglitters.com
 6. Glitter text generator!
  The esiest way to create glitter texts online. It is free!

 7. glittertextonline.com
  glittertextonline.com
 8. Glitter Text Online - Glitter Text - Glitter Text Generator
  This site allow you create online your Glitter Text.You can generate Glitter Text fast and easy.

 9. lumyer.com
  lumyer.com
 10. Lumyer
  Lumyer is the new way to communicate with photos. Animate your pictures with unique effects and share your creativity with the Lumyer App.

 11. editor.pho.to
  editor.pho.to
 12. Free online photo editor. Add effects, fun frames & stickers
  Editor.Pho.to - online image editor with instant photo editing tools. Add text, stickers, filters & effects. Crop, rotate, resize & adjust pictures.

 13. fotoram.io
  fotoram.io
 14. Fotoramio: Photo Editor Online
  Edit photos with ease! Fotoramio is a free photo editor with dozens of tools to enhance your photo, from basic editing (crop, resize, rotate, etc.) to advanced (filters, effects, frames, text and more). Enjoy photo editing right now!

 15. glitterfoto.nl
  glitterfoto.nl
 16. Glitter Foto: **** je foto's online en voeg glitters, tekst, stempels, bubbles, randen, lijsten en effecten toe
  Wijzig en **** je foto met glitters, teksten en effecten, gratis en online in je browser. Mogelijkheden zijn: foto verkleinen of uitsnijden, allerlei effecten en glitters, randen en lijsten, glitter animaties, (glitter) tekst, stempels, bubbles, achtergronden en trims. Gebruik deze site om je foto te pimpen voor je hyves profiel. Als je foto klaar is met glitters, kun je je foto online bewaren en krijg je een link om je foto eenvoudig toe te voegen aan je profiel

 17. glitzerfoto.de
  glitzerfoto.de
 18. Glitzerfoto: Pimpe deine Fotos online und füge Glitzer, Text, Stamps, Sprechblasen, Rahmen und Effekte hinzu
  Werte deine Bilde auf durch Glitter, Animationen, Texte und verschiedenste Effekte, alles online und gratis. Nach dem Hochladen deines Fotos kannst du es in der Größe anpassen und unterschiedliche Effekte auf es anwenden. Füge Rahmen, Sprechblasen, Glitzerbilder, Stempel, Texte und Glitzertexte hinzu und passe den Hintergrund an. Nutze unsere Seite, um deine Fotos online zu pimpen.

 19. smoelenwissel.nl
  smoelenwissel.nl
 20. SmoelenWissel.nl - Ruil een gezicht op een foto met een ander gezicht en maak een smoelenwissel
  Kies een van onze grappige foto's en verwissel een gezicht met je eigen foto of die van iemand anders. Tool om gratis online gezichten te verwisselen op fotos. Maak een selfie of upload een foto en bewaar en deel een smoelenwissel online.

 21. gesichtertausch.de
  gesichtertausch.de
 22. GesichterTausch.de - Tausche das Gesicht auf einem der Fotos mit einem anderen Gesicht und mache einen Gesichtertausch
  Wähle eines unserer lustigen Bilder und tausche das Gesicht mit deinem Foto oder dem Gesicht von jemand anderem. Kostenloses Tool zum Gesichtertausch und Gesichter wechseln. Nutze ein Selfie oder lade ein Foto hoch. Speichere das Bild und teile das Ergebnis online.

 23. changefaces.com
  changefaces.com
 24. Change the face on a photo with another face and do a face swap
  Select one of our funny pictures and swap the faces with your photo or the face of someone else. Free online face swap and change faces tool. Use a selfie or upload a photo and save and share the face swap online.

 25. wordclouds.co.uk
  wordclouds.co.uk
 26. Free online word cloud generator and tag cloud creator
  Wordclouds.com is a free online word cloud generator and tag cloud generator, similar to Wordle. Create your own word clouds and tag clouds. Paste text or upload documents and select shape, colours and font to create your own word cloud. Wordclouds.com can also generate clickable word clouds with links (image map). Save or share the resulting image.

 27. woordwolk.nl
  woordwolk.nl
 28. Gratis online woordenwolk (woord cloud) generator en Tag cloud generator - Woordwolk.nl
  Woordwolk.nl is een gratis online woordenwolk (woord cloud) en tag cloud generator, vergelijkbaar met Wordle. Plak teksten of upload documenten en kies vorm, kleuren en lettertype om je eigen word cloud te maken. Woordwolk.nl kan ook klikbare woordwolken genereren (image map). Bewaar en deel het resultaat als afbeelding.

 29. wordclouds.com
  wordclouds.com
 30. Free online word cloud generator and tag cloud creator - WordClouds.com
  Wordclouds.com is a free online word cloud generator and tag cloud generator, similar to Wordle. Create your own word clouds and tag clouds. Paste text or upload documents and select shape, colors and font to create your own word cloud. Wordclouds.com can also generate clickable word clouds with links (image map). Save or share the resulting image.

 31. printscreenshot.nl
  printscreenshot.nl
 32. Print Screenshot - Eenvoudige tool om screenshots te maken, annoteren, downloaden printen en delen
  Print Screenshot: Screenshots annoteren, downloaden, printen en delen.

 33. printscreenshot.com
  printscreenshot.com
 34. Simple tool to annotate, resize, download, print and share screenshots
  Print Screenshot: annotate, resize, save or share screenshots.

 35. wortwolken.com
  wortwolken.com
 36. Kostenlose Seite zum online Generieren von Wortwolken und zum Erzeugen von Linkwolken - Wortwolken.com
  Wortwolken.com ist ein kostenloser online Wortwolken Generator und Linkwolken Erzeuger ähnlich Wordle. Erzeuge deine eigenen Wortwolken und Linkwolken. Füge einen Text ein oder lade eine Datei hoch, wähle Form, Farben und Schriftarten, um deine eigene Stichwortwolke zu erzeugen. Wortwolken.com kann auch klickbare Wortwolken mit Links (ImageMaps) generieren. Speichere oder teile das Ergebnis als Bild online.

 37. postermaker.nl
  postermaker.nl
 38. Maak gratis online je posters - PosterMaker.nl
  PosterMaker.nl: een gratis online ontwerptool om posters en flyers te maken. Maak je eigen posters, flyers, memes en tekstuele en typografische ontwerpen. Ontwerp je eigen posters met achtergronden, badges, randen, lijnen, hoeken en andere (vintage) ornamenten en voeg Tekst toe met backdrop en schaduw.

  Other sites like glitterphoto net

 39. photoresizer.com
  photoresizer.com
 40. Resize and crop photos, images and pictures online
  Resize, shrink, grow and crop your photos, images and pictures online, for free. Download or email image, or share it on Facebook, Twitter or Instagram.

 41. fotoverkleinen.nl
  fotoverkleinen.nl
 42. Online foto's en afbeeldingen croppen, verkleinen en vergroten
  Online en gratis je foto's en afbeeldingen croppen en verkleinen. Download of e-mail je afbeelding, of deel op Facebook, Twitter of Instagram

 43. postermaker.co.uk
  postermaker.co.uk
 44. Free online Poster maker - PosterMaker.co.uk
  PosterMaker.com: a free online Poster Maker. Design and create your own posters, flyers, memes and typography design. Design your Posters with backgrounds, badges, borders, rulers, frames, corners and other (vintage) ornaments and add text with backdrops and shadows.

 45. fotofilters.nl
  fotofilters.nl
 46. Gratis online fotofilters en foto-effecten toepassen - Fotofilters.nl - FotoFilters.nl
  Fotofilters.nl: gratis en online fotofilter en -effecten editor. Pas veel mooie filters en effecten toe op je eigen foto's en afbeeldingen.

 47. nubedepalabras.es
  nubedepalabras.es
 48. Generador de nube de palabras y creador de nubes de etiquetas gratis y online
  Wordclouds.com es un generador de nubes de palabras y de nubes de etiquetas gratis y online, similar a Wordle. Crea tus propias nubes de palabras y nubes de etiquetas. Pega un texto o carga documentos, elige la forma, los colores y las tipografías para crear tu propia nube de palabras. Nubedepalabras.es también puede generar nubes de palabras cliqueables con enlaces (mapa de imagen). Guardar o compartir la imagen del resultado.

 49. chartle.nl
  chartle.nl
 50. Online grafieken maken - Chartle.nl
  Chartle.nl is een gratis online tool waar u online uw eigen grafieken en diagrammen kunt maken. Wij ondersteunen lijndiagrammen, staafdiagrammen, bubbeldiagrammen, taart- en donutgrafieken maar ook scatter-, radar- en polaire grafieken en diagrammen. Selecteer een grafiektype en voer de gegevens in voor uw grafiek en de grafiek wordt direct getoond. Je kunt allerlei eigenschappen instellen zoals kleuren, labels, raster, legende en titel. Je kunt je kaart ook annoteren met tekst en vormen. Het resultaat kan worden opgeslagen om later te wijzigen of kan worden opgeslagen als afbeelding of online worden gedeeld.

 51. chartle.co.uk
  chartle.co.uk
 52. Online Chart and Graph Maker - Chartle.co.uk
  Chartle.co.uk is a free online tool where you can create and make your own charts and graphs. We support line charts, bar graphs, bubble charts, pie and donut charts as well as scatter, radar and polar graphs and charts. Select a chart type and enter data for your chart and the chart will be created instantly. You can set all kinds of properties like colours, labels, grid, legend and title. You can also annotate your chart with text and shapes. The result can be saved for later editing or can be saved as image or shared online.

 53. collage.nl
  collage.nl
 54. Maak online fotocollages - Collage.nl
  Creëer gratis online fotocollages. Voeg foto's toe zonder uploaden. Schik ze tot een collage of gebruik een van de vele templates. Bewaar en deel je collages online, of gebruik ze als Facebook of Twitter header. Geen registratie nodig. Werkt ook op iOS en Android tablets en telefoons.

 55. photocollage.com
  photocollage.com
 56. Create online photo collages
  Create online photo collages for free. Add photos without uploading. Arrange them into a free-form collage or use one of the many templates. Save and share your collages online, or use them as your Facebook or Twitter header. No registration needed. Works on iOS and Android tablets and phones and in desktop browsers.

 57. chartle.com
  chartle.com
 58. Online Chart and Graph Maker
  Chartle.com is a free online tool where you can create and make your own charts and graphs. We support line charts, bar graphs, bubble charts, pie and donut charts as well as scatter, radar and polar graphs and charts. Select a chart type and enter data for your chart and the chart will be created instantly. You can set all kinds of properties like colors, labels, grid, legend and title. You can also annotate your chart with text and shapes. The result can be saved for later editing or can be saved as image or shared online.

 59. mapimage.nl
  mapimage.nl
 60. Statische kaartafbeelding generator - mapimage.nl
  Maak gratis statische kaartbeelden. Selecteer een locatie, voeg markeringen toe, kies een kaartstijl, voeg labels of logo's toe... en meer. Download de kaart als een hoge resolutie afbeelding, of sla je werk op zodat je het later kunt bewerken.

 61. youtubetrimmer.nl
  youtubetrimmer.nl
 62. Snel YouTube video's knippen - YouTubeTrimmer.nl - YoutubeTrimmer.nl
  YouTubeTrimmer.nl: Knip en snij je YouTube videos online met deze gratis online tool.

 63. diagrameditor.com
  diagrameditor.com
 64. Free Online Diagram Editor
  Free editor to create online diagrams. Use our diagram editor to make Flowcharts, UML diagrams, ER diagrams, Network Diagrams, Mockups, floorplans and many more. Open and save your projects and export to Image or PDF.

 65. diagrameditor.nl
  diagrameditor.nl
 66. Gratis online diagram editor
  Gratis editor om online diagrammen te maken. Gebruik onze diagram editor om onder andere Flowcharts, UML diagrammen, ER diagrammen, Netwerkdiagrammen, plattegronden te maken. Open en bewaar je projecten en exporteer als afbeelding of PDF.

 67. youtubetrimmer.com
  youtubetrimmer.com
 68. Trim and Crop YouTube videos - YouTubeTrimmer.com
  YouTubeTrimmer.com: Trim and Crop YouTube videos online. A free online tool.

 69. printscreenshot.de
  printscreenshot.de
 70. Print Screenshot - Einfaches Tool um Screenshots zu beschriften, herunterzuladen, zu drucken und per Email zu verschicken
  Drucke Screenshots: beschrifte, speichere oder versende Screenshots per Email

 71. qrapp.com
  qrapp.com
 72. QR code generator and scanner - QRapp.com
  QR App is a free and online QR code generator and QR code scanner. Create your own free QR codes for text, url, phone and more. Customize the colors, add a label, your own logo or image and select a frame for your QR code. Download the QR code in high quality or save your work so you can edit it later.

 73. qrapp.nl
  qrapp.nl
 74. QR code generator en scanner - QRapp.nl
  QR app is een gratis en online QR code generator en QR code scanner. Maak je eigen gratis QR codes met tekst, url, telefoon en meer. Pas kleuren aan, voeg een label, uw eigen logo of afbeelding toe en selecteer een kader voor uw QR code. Download de QR code in hoge kwaliteit of sla je werk op zodat je het later kunt bewerken.

 75. postermaker.com
  postermaker.com
 76. Free online Poster maker - PosterMaker.com
  PosterMaker.com: a free online Poster Maker. Design and create your own posters, flyers, memes and typography design. Design your Posters with backgrounds, badges, borders, rulers, frames, corners and other (vintage) ornaments and add text with backdrops and shadows.

 77. photofilters.com
  photofilters.com
 78. Free Online Photo Filters and Image Effects Editor - PhotoFilters.com
  PhotoFilters.com: Free and online Photo filter and effects editor. Apply many beautiful filters and effects to your own photos and images.

  What else glitterphoto.net alternative websites

 79. mindmapeditor.nl
  mindmapeditor.nl
 80. Online Mind Maps maken - MindmapEditor.nl
  MindMapEditor.nl is een gratis online tool om Mind Maps mee te maken. Maak je eigen Mind Maps om je ideeën te visualiseren en om je brainstorm te organiseren en structureren. Start met een centraal concept en voeg nodes toe als associaties met dat centrale idee. Pas je Mind Map aan met iconen, plaatjes, kleuren en tekst en bewaar het resultaat dat je later weer kunt bewerken. Je kunt je Mind Map uiteindelijk opslaan als afbeelding.

 81. onlinekleuren.nl
  onlinekleuren.nl
 82. Online kleurplaten inkleuren - OnlineKleuren.nl
  OnlineKleuren.nl is een site waarmee je online kleurplaten en mandala's kunt inkleuren. Kies uit één van onze vele kleurplaten of mandala's en kleur ze in. Kies je kleuren en patronen en klik waar je wilt inkleuren. Als je klaar bent, kun je het resultaat opslaan en/of online delen.

 83. coloringonline.com
  coloringonline.com
 84. Online coloring books and coloring pages - ColoringOnline.com
  ColoringOnline.com is a site where you can colour online colouring pages, coloring books and mandalas. Choose from one of our many colouring pages or mandalas and colour them. Choose your colors and patterns and click where you want to color. When you're done, you can save the result and/or share it online.

 85. fotos-vergroten.nl
  fotos-vergroten.nl
 86. Foto's Vergroten - Vergroot foto's en afbeeldingen online
  Gratis tool om je foto of afbeelding online te vergroten. Upload en selecteer van de 4 verschillende vergrotingen die we genereren.

 87. mindmapeditor.com
  mindmapeditor.com
 88. Online Mind Map Maker - MindmapEditor.com
  MindMapEditor.com is a free online Mind Mapping tool and Mind Map Maker. Create your own Mind Maps to visualize your ideas and to structure and organize your brainstorm. Start with a central concept and add nodes as associations with that central idea. Customize your Mind Map with icons, images, colors and text and save the result that you can edit later. You can finally save your Mind Map as image.

 89. photoenlarger.com
  photoenlarger.com
 90. Photo Enlarger - Enlarge photos, images and pictures online
  Free tool to enlarge your photo or image online. Upload and select from the 4 different enlargements we generate.

 91. mapimage.com
  mapimage.com
 92. Static Map Image generator - MapImage.com
  Create static map images for free. Select a location, add markers, choose a map style, add labels or logo's... and more. Download the map as a high resolution image, or save your work so you can edit it later.

 93. toonytool.com
  toonytool.com
 94. Free Online Cartoon and Comic **** Maker - ToonyTool.com
  ToonyTool.com is a free online cartoon maker and (animated) comic creator tool: create and share your own cartoons, comics and animations. Choose or upload a background, add our or your own characters and speech bubbles. You can create single or multiple frames comics and combine them into one comic or animation. Download, print or email the resulting cartoon or save and share it online.

 95. toonytool.nl
  toonytool.nl
 96. Gratis online Stripverhalen maken - ToonyTool.nl
  ToonyTool.nl is een gratis online tool voor het maken van cartoons, strips en animaties: maak en deel je eigen cartoons, strips en animaties. Kies of upload een achtergrond, voeg onze of je eigen karakters of figuren toe en plaats tekstwolkjes. Je kunt strips met één of meerdere frames maken en deze combineren tot één **** of animatie. Download, print of email het resultaat of sla het online op en deel het.

 97. files2zip.nl
  files2zip.nl
 98. Online ZIP bestanden en mappen inpakken en uitpakken
  Online ZIP bestanden en mappen inpakken en uitpakken. Geen registratie, geen uploads: veilig en snel.

 99. files2zip.com
  files2zip.com
 100. Zip and unzip ZIP files and folders online
  Zip and unzip ZIP files and folders online. No registration, no uploads: safe and fast.

 101. capturadepantalla.es
  capturadepantalla.es
 102. Captura de Pantalla - Una simple herramienta para comentar, descargar, imprimir y enviar por email capturas de pantalla
  Imprime capturas de pantalla: escribe comentarios, guárdalas o envíalas por email.

 103. bildverkleinern.com
  bildverkleinern.com
 104. Bild Verkleinern - Ändere die Größe und beschneide Fotos und Bilder online
  Vergrößere oder verkleinere deine Fotos und Bilder online und kostenlos. Lade deine Bilder herunter, versende sie per Email oder teile sie auf Facebook, Twitter oder Instagram

 105. postereditor.de
  postereditor.de
 106. Kostenloser online Postereditor - PosterEditor.de
  PosterEditor.de: Ein kostenloser online Postereditor, sowie Typographie- und Memeerzeuger. Erschaffe deine eigene Textkunst und dein eigenes Typographie Design. Entwirf deine Poster und Memes mit Hintergründen, Schmuckelementen, -rändern, -linien, -rahmen, -ecken und anderen (oldstyle) Ornamenten und füge Text mit Hintergrund und Schattierung hinzu.

 107. fakechatapp.com
  fakechatapp.com
 108. Create fake WhatsApp and Messenger messages - FakeChatApp.com
  FakeChatApp.com: The indistinguishable WhatsApp and Messenger imitator

 109. nepchatapp.nl
  nepchatapp.nl
 110. Maak nep WhatsApp en Messenger berichten - NepChatApp.nl - NepChatApp.nl
  NepChatApp.nl - de niet van echt te onderscheiden chat imitator

 111. nuagesdemots.fr
  nuagesdemots.fr
 112. Générateur de nuage de mots clés gratuit en ligne et Générateur de nuage de tags.
  Nuagesdemots.fr est un générateur de nuage de mots clés gratuit en ligne et un générateur de nuage de tags, comparable à Wordle. Collez des textes ou téléchargez des documents vers le serveur et choisissez la forme, la couleur et le caractère pour faire votre propre nuage de mots clés. Nuagesdemots.fr peut également générer des nuages de mots clés cliquables (Fichier des images). Enregistrez et partagez le résultat comme une image.

 113. chartle.de
  chartle.de
 114. Online-Diagramm- und Grafikerstellung - Chartle.de
  Chartle.de ist ein kostenloses Online-Tool, mit dem du deine eigenen Diagramme und Grafiken erstellen und gestalten kannst. Wir unterstützen Liniendiagramme, Balkendiagramme, Blasendiagramme, Torten- und Donutdiagramme sowie Streu-, Radar- und Polardiagramme. Wähle einen Diagrammtyp aus und gib Daten für dein Diagramm ein, und das Diagramm wird sofort erstellt. Du kannst alle Arten von Eigenschaften wie Farben, Beschriftungen, Gitter, Legende und Titel festlegen. Du kannst dein Diagramm auch mit Text und Formen ergänzen. Das Ergebnis kann zur späteren Bearbeitung gespeichert, als Bild gespeichert oder online freigegeben werden.

 115. fotovergroessern.de
  fotovergroessern.de
 116. Foto-Vergrößerer - Vergrößere Fotos und Bilder online
  Kostenloses Tool um deine Fotos oder Bilder online zu vergrößern. Lade deine Fotos hoch und wähle aus 4 verschiedenen Vergrößerungen, die wir generieren.

 117. fotocollagen.de
  fotocollagen.de
 118. Erstelle online Fotocollagen - FotoCollagen.de
  Erstelle kostenlos online Fotocollagen. Füge Bilder ohne Hochladen hinzu. Ordne sie frei an oder nutze eine der vielen Vorlagen. Speichere und teile deine Collagen online oder nutze sie als Facebook, Google+ oder Twitter Profilbild. Keine Registrierung nötig. Läuft auf iOS und Android Tablets und Handys und in PC Browsern.

  Other websites similar as glitterphoto.net

 119. mapimage.de
  mapimage.de
 120. Generator für statische Kartenbilder - MapImage.de
  Erstelle kostenlos statische Kartenbilder. Wähle einen Ort, füge Markierungen hinzu, wähle einen Kartenstil, füge Beschriftungen oder Logos hinzu... und mehr. Lade die Karte als hochauflösendes Bild herunter oder speichere deine Arbeit, damit du sie später bearbeiten kannst.

 121. diagrammeditor.de
  diagrammeditor.de
 122. Kostenloser Online Diagrammeditor
  Kostenloser Editor zum online Erstellen von Diagrammen. Nutze unseren Diagrammeditor, um Flowcharts, UML Diagramme, ER Diagramme, BPMN Diagramme, Netzwerk Diagramme, Mockups, Grundrisse und vieles mehr zu modellieren und zu zeichnen. Öffne und speichere deine Projekte, exportiere sie als Bild oder PDF.

 123. fotofilter.de
  fotofilter.de
 124. Kostenloser Online-Editor mit Fotofiltern und Bildeffekten - FotoFilter.de
  FotoFilter.de: Kostenloser online Foto-Filter- und -Effekt-Editor. Wende auf deine Fotos und Bilder viele schöne Filter und Effekte an.

 125. qrapp.de
  qrapp.de
 126. QR Code Generator und QR Code Scanner - QRapp.de
  QR App ist ein kostenloser und online QR Code Generator und QR Code Scanner. Erstelle deine eigenen kostenlosen QR Codes für Text, URL, Telefon und mehr. Passe die Farben an, füge ein Label, dein eigenes Logo oder Bild hinzu und wähle einen Rahmen für deinen QR Code aus. Lade den QR Code in hoher Qualität herunter oder speichere deine Arbeit, damit du sie später bearbeiten kannst.

 127. mindmap-erstellen.de
  mindmap-erstellen.de
 128. Online Mind Map Maker - Mindmap-Erstellen.de
  Mindmap-erstellen.de ist eine kostenlose Seite zum online Erstellen und Bearbeiten von Mindmaps. Erstelle deine eigenen Mindmaps, um deine Ideen zu visualisieren und um dein Brainstorming zu strukturieren und zu organisieren. Beginne mit einem zentralen Thema und füge Knoten hinzu mit deinen Assoziationen zur zentralen Idee. Passe deine Mindmap mit Icons, Bildern, Farben und Texten an und speichere das Ergebnis, das du später weiterbearbeiten kannst. Schließlich kannst du deine Mindmap als Bild speichern und exportieren.

 129. fabricadecarteles.com
  fabricadecarteles.com
 130. Diseñador de Pósters online gratis - FabricaDeCarteles.com
  FabricaDeCarteles.com: un diseñador de pósters online gratuito. Diseña y crea tus propios afiches, folletos, memes y diseños tipográficos. Diseña tus pósters con fondos, distintivos, bordes, reglas, marcos, ángulos y otros ornamentos (vintage), y agrega texto con fondos y sombras.

 131. reducirfotos.com
  reducirfotos.com
 132. Cambia el tamaño y recorta tus fotos, imágenes y dibujos online
  Cambia el tamaño, achica, agranda y recorta tus fotos, imágenes y dibujos online, gratis. Descarga o envía por email tus imágenes, compártelas en Facebook, Twitter o Instagram

 133. files2zip.de
  files2zip.de
 134. Packe und entpacke ZIP-Dateien und Ordnern online
  Packe und entpacke ZIP-Dateien und Ordnern online. Kein Hochladen: sicher und schnell

 135. chartle.es
  chartle.es
 136. Editor de gráficos y diagramas en línea - Chartle.es
  Chartle.es es una herramienta en línea gratuita donde puedes crear y hacer tus propios diagramas y gráficos. Admitimos gráficos de líneas, gráficos de barras, gráficos de burbujas, gráficos circulares y de anillos, así como diagramas y gráficos de dispersión, radial y polar. Selecciona un tipo de gráfico e ingresa los datos para tu gráfico y el gráfico se creará instantáneamente. Puedes definir todo tipo de propiedades como colores, etiquetas, cuadrícula, leyenda y título. También puedes anotar tu gráfico con texto y formas. El resultado se puede guardar para su posterior edición, guardar como imagen o compartir en línea.

 137. collage.es
  collage.es
 138. Crea collages de fotos online
  Crea collages de fotos online gratis. Agrega fotos sin tener que subirlas. Acomódalas en montajes libres o usa alguna de nuestras plantillas. Guarda y comparte tus collages online, o úsalos como tu foto de perfil y de portada en Facebook, Google+ o Twitter. No se requiere registro. Funciona en teléfonos y tabletas iOS y Android, y en navegadores de escritorio.

 139. mapimage.es
  mapimage.es
 140. Generador de imágenes de mapas estáticos - MapImage.es
  Cree imágenes de mapas estáticos de forma gratuita. Selecciona una ubicación, añade marcadores, elige un estilo de mapa, añade etiquetas o logotipos... y mucho más. Descargue el mapa como una imagen de alta resolución, o guarde su trabajo para poder editarlo más tarde.

 141. filtrosdefotografia.com
  filtrosdefotografia.com
 142. Filtros de Fotografía en línea gratuitos y Editor de Efectos para Fotos - FiltrosDeFotografia.com
  FiltrosDeFotografia.com: Editor de efectos y filtros de fotografía gratuitos y en línea. Aplica variedades de filtros y efectos a tus fotos e imágenes.

 143. qrapp.es
  qrapp.es
 144. Generador y escáner de códigos QR - QRapp.es
  QR APP es un generador y escáner de códigos QR gratuito y en línea. Crea gratis tus propios códigos QR para texto, url, teléfono y más. Personalisa colores, agrega etiquetas, logotipos o imágenes y selecciona un marco para tu código QR. Descarga el código QR en alta calidad o guarda tu trabajo para poder editarlo más tarde.

 145. editormapasmentales.com
  editormapasmentales.com
 146. Creador de mapas mentales en línea - EditorMapasMentales.com
  MindMapEditor.com es una herramienta en línea gratuita de mapas mentales y para la creación de mapas mentales. Crea tus propios mapas mentales para visualizar tus ideas, estructurar y organizar tu tormenta de ideas. Comienza con un concepto central y agrega nodos como asociaciones a la idea central. Personaliza tu mapa mental con iconos, imágenes, colores y texto y guarda el resultado para editarlo más tarde. Finalmente puedes guardar tu mapa mental como una imagen.

 147. files2zip.es
  files2zip.es
 148. Comprime y descomprime archivos online
  Comprime y descomprime archivos online. No se requiere de registro ni de cargas: es seguro y rápido.

 149. grafiektool.nl
  grafiektool.nl
 150. ONLINE GRAFIEKEN | ontwerp en maak je eigen online grafieken en diagrammen
  Grafieken en diagrammen zijn een handig hulpmiddel om bepaalde informatie te visualiseren. Op grafiektool.nl kun je online diverse grafieken en diagrammen maken, delen en bewerken. Onder andere staafdiagrammen, lijn grafieken, taart diagrammen, XY grafieken en Bubble diagrammen zijn mogelijk.

 151. onlinecharttool.com
  onlinecharttool.com
 152. ONLINE CHARTS | create and design your own charts and diagrams online
  Create online graphs and charts. Choose from different chart types, like: line and bar charts, pie charts, scatter graphs, XY graph and pie charts.

 153. collagephoto.fr
  collagephoto.fr
 154. Créez des collages de photos en ligne.
  Créez gratuitement des collages de photo en ligne. Ajoutez des photos sans les télécharger vers le serveur. Arrangez-les dans un collage ou utilisez l'un des nombreux gabarits. Enregistrez et partagez vos collages en ligne, ou utilisez les comme en-tête sur Facebook ou Twitter. Aucune inscription requise. Fonctionne aussi sur iOS et tablettes Android et les téléphones.