Top 77 alternative sites to sdspotok.org.pl

 1. sdskrosno.org.pl
  sdskrosno.org.pl
 2. Aktualności - Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie | sdskrosno.org.pl
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KROŚNIE jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, również ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych, życiowych, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i satysfakcjonującego życia.

 3. sdspewelwielka.pl
  sdspewelwielka.pl
 4. O NAS - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej
  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PEWLI WIELKIEJ jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie

 5. sdsprzechlewo.pl
  sdsprzechlewo.pl
 6. Witamy na stronie - Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechlewie
  Witamy na stronie Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechlewie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektual

 7. psds.pl
  psds.pl
 8. Strona główna - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich
  Facebook kom 661 555 579 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich PŚDS w skrócie.. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest przeznaczony i odpowiednio dostosowany dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Na nasze usługi składa się m.in: – Opieka dzienna – Rehabilitacja – Terapia zajęciowa – Konsultacje psychologiczne – […]

 9. sdsavd.pl
  sdsavd.pl
 10. Strona glowna - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Środowiskowy Dom Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu to ośrodek rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu społecznym, w szczególności w zakresie zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.
  Author: SIGMA Katowice

 11. sdszp.pl
  sdszp.pl
 12. Strona główna - Zielona Przystań - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań” przy ul. Piotra Skargi 29 a w Tarnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działamy od 2016 r. Jesteśmy przyjazną placówką wsparcia dziennego z oddzielnymi grupami: dla osób cierpiących na choroby otępienne (m.in. Alzheimer, Parkinson) dla osób mających zaburzenia w sferze psychicznej …

 13. sds.szczecin.pl
  sds.szczecin.pl
 14. Strona główna :: Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie
  Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie przy ul. Tartacznej 14 jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych na poziomie obowiązującego standardu i indywidualnych potrzeb.
  Author: Wydział Informatyki UM Szczecin

 15. wtzkrosno.org.pl
  wtzkrosno.org.pl
 16. Aktualności - Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie | wtzkrosno.org.pl
  WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KROŚNIE jest placówką dzienną stwarzającą osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Swoją działalność prowadzimy od ponad dwudziestu lat, skutecznie walcząc z postrzeganiem osoby niepełnosprawnej intelektualnie jako biernej i oczekującej pomocy. Uczestnikiem WTZ może zostać osoba z niepełnosprawnością intelektualną, o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, zawartym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

 17. orewkrosno.org.pl
  orewkrosno.org.pl
 18. Aktualności - Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie
  OŚRODEK REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY W KROŚNIE jest miejscem gdzie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat objęte są edukacją i rehabilitacją. Poprzez swoją działalność dążymy do jak największego usamodzielnienia oraz przygotowania wychowanków do przyszłego uczestnictwa w życiu społecznym. Nasza placówka zapewnia rehabilitację, terapię pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną oraz opiekę i wychowanie. Umożliwia naszym podopiecznym realizację wczesnego wspomagania rozwoju, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 19. owipotok.org.pl
  owipotok.org.pl
 20. Lepszy start szansą na niezależność - Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku
  OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI W POTOKU realizuje wielospecjalistyczne, kompleksowe świadczenia zdrowotne na rzecz małych dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego) oraz na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, chorobami i zaburzeniami rozwojowymi.

 21. psonikrosno.org.pl
  psonikrosno.org.pl
 22. Aktualności - PSONI Krosno | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie | psonikrosno.org.pl
  Celem Stowarzyszenia PSONI Koło w Krośnie jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie, wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

 23. zazkrosno.org.pl
  zazkrosno.org.pl
 24. Start - Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 w Krośnie | zazkrosno.org.pl
  Głównym zadaniem ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ NR 1 w KROŚNIE jest aktywizacja przez pracę, dzięki czemu osoby niepełnosprawne osiągają większą samodzielność i nabywają kompetencji społecznych. Pracownicy, którzy osiągną odpowiedni poziom umiejętno...

 25. gksstrzelec.pl
  gksstrzelec.pl
 26. Strzelec Chroberz - oficjalna witryna klubu - Start
  Strzelec Chroberz - Oficjalna Witryna Klubu

 27. zspspytkowice.com.pl
  zspspytkowice.com.pl
 28. Start
  Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Spytkowicach.

 29. nasz-cel.pl
  nasz-cel.pl
 30. Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie - Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie
  Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Cydzynie, WTZ Nowy Cydzyn,osoby niepełnosprawne z Łomży

 31. schronisko-sosnowice.pl
  schronisko-sosnowice.pl
 32. Start
  Gmina Golczewo - Komunalne Schronisko dla bezdomnych zwierzą w Sosnowicach

 33. lgd-swidwin.org.pl
  lgd-swidwin.org.pl
 34. Start - Lokalna Grupa Działania -
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - "Powiatu Świdwińskiego"

 35. szpitalmyslenice.pl
  szpitalmyslenice.pl
 36. Start - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

  Other sites like sdspotok org pl

 37. malipoznaniacy.pl
  malipoznaniacy.pl
 38. Przedszkole nr 100 w Poznaniu - Start
  Przedszkole nr 100 Mali Poznaniacy

 39. gbp-samsonow.pl
  gbp-samsonow.pl
 40. Start
  Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie

 41. pke.gniezno.pl
  pke.gniezno.pl
 42. Start
  Celem Polskiego Klubu Ekologicznego - Koło w Gnieźnie jest realizacja idei ekorozwoju; systematyczna poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz kształtowania poprzez powszechną edukacje ekologiczną świadomości, że jakość życia zależy od zachowania równowagi między rozwojem cywilizacji technicznej, a wartościami humanistycznymi.

 43. sp14.olsztyn.eu
  sp14.olsztyn.eu
 44. START
  Szkoła Podstawowa nr 14
  Author: Natalia Wyrzykowska

 45. psonigryfino.org.pl
  psonigryfino.org.pl
 46. PSONI Gryfino - START
  PSONI koło w Gryfinie

 47. sp21.lublin.pl
  sp21.lublin.pl
 48. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
  Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
  Author: Dul Anna

 49. pm1kg.pl
  pm1kg.pl
 50. Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kołobrzegu - Przedszkole Wspaniale

 51. pm3kg.pl
  pm3kg.pl
 52. Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu - Przedszkole Miejskie nr 3 w Kołobrzegu

 53. ptnp.org.pl
  ptnp.org.pl
 54. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych - Aktualności
  Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych / Polish Political Science Association

 55. bprembertow.waw.pl
  bprembertow.waw.pl
 56. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów
  Biblioteka Warszawa Rembertów m.st. Książka Koncerty Wypożyczalnia Czytelnia Gry Zabawy Dzieci Dorośli

 57. przedszkole1-barlinek.pl
  przedszkole1-barlinek.pl
 58. Przedszkole Miejskie nr 1
  Przedszkole Miejskie nr 1 w Barlinku

 59. bpmok.waw.pl
  bpmok.waw.pl
 60. BP Mokotów - Strona Główna
  Oficjalna strona Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Oferujemy Państwu bogate księgozbiory w formie tradycyjnej i elektronicznej, stale wzbogacane o nowości z zakresu literatury i wydawnictw naukowych.

 61. bpmokotow.waw.pl
  bpmokotow.waw.pl
 62. BP Mokotów - Strona Główna
  Oficjalna strona Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. Oferujemy Państwu bogate księgozbiory w formie tradycyjnej i elektronicznej, stale wzbogacane o nowości z zakresu literatury i wydawnictw naukowych.

 63. www.kbf.unist.hr
  www.kbf.unist.hr
 64. [N]aslovnica
  Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, teologija, katehetika, poslijediplomski studij, povijest teologije, kršćanske institucije, crkva u svijetu, Služba Božja, znanstveni simpoziji
  Author: Napisao; La Administrator

 65. biblioteka.olkusz.pl
  biblioteka.olkusz.pl
 66. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu - Strona główna
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

 67. pm4kg.pl
  pm4kg.pl
 68. Ocean Przygód - Przedszkole Miejskie nr 4 w Kołobrzegu OCEAN PRZYGÓD

 69. sp6grodzisk.pl
  sp6grodzisk.pl
 70. Grodziska Szóstka wita! - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim
  Strona Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów w Grodzisku Mazowieckim

  What else sdspotok.org.pl alternative websites

 71. biblioteka-zgorzelec.pl
  biblioteka-zgorzelec.pl
 72. Aktualności
  Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu

 73. przedszkole15chelm.pl
  przedszkole15chelm.pl
 74. Przedszkole Miejskie nr 15 w Chełmie - Start
  Przedszkole miejskie nr 15 w Chełmie

 75. zlobek-miejscepiastowe.pl
  zlobek-miejscepiastowe.pl
 76. Zespół Żłobków Gminy Miejsce Piastowe
  Strona Żłobków Gminy Miejsce Piastowe

 77. lelewelzelechow.net
  lelewelzelechow.net
 78. Start - Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie
  Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie

 79. mbpwlodawa.pl
  mbpwlodawa.pl
 80. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie - Aktualności
  Oficjalna strona Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie
  Author: Edyta Pietrzak

 81. zs1.elk.pl
  zs1.elk.pl
 82. ZS nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku - Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku
  Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku

 83. wielowicz.pl
  wielowicz.pl
 84. Sołectwo Wielowicz - Start pl
  Witryna Sołectwa Wielowicz (wsie Płosków i Wielowicz) oraz organizacji działających na jego terenie.

 85. witkowo.pl
  witkowo.pl
 86. Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

 87. komorow.eu
  komorow.eu
 88. Strona Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju
  Strona Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rozwoju

 89. bibliotekapyskowice.pl
  bibliotekapyskowice.pl
 90. Start
  Miejska Biblioteka Publiczna w Pyskowicach

 91. wordciechanow.pl
  wordciechanow.pl
 92. Strona główna
  WORD Ciechanów

 93. fundacjarazem.pl
  fundacjarazem.pl
 94. Fundacja Razem w Wałbrzychu - Start

 95. lgdwr.pl
  lgdwr.pl
 96. Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem - Aktualności
  Lokalna Grupa Działania "Wszyscy Razem" działa na terenie 10 gmin województwa mazowieckiego: Belsk Duży, Błędów, Gielniów, Klwów, Mogielnica, Nowe Miasto, Odrzywół, Pniewy, Potworów oraz Rusinów

 97. wesolagromada.pl
  wesolagromada.pl
 98. AKTUALNOŚCI - Przedszkole Wesoła Gromada
  Serwis Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach „WESOŁA GROMADA

 99. sdsnisko.pl
  sdsnisko.pl
 100. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku
  Placówka wsparcia dziennego dla osób z problemami zdrowia psychicznego

 101. lgdopatow.pl
  lgdopatow.pl
 102. Start
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, aktualności, Strategia Rozwoju Lokalnego

 103. zespolporadni.pila.pl
  zespolporadni.pila.pl
 104. ZPPP Piła - ZPPP Piła
  Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 105. gomunice.pl
  gomunice.pl
 106. Strona główna
  Oficjalna Stronia Gminy Gomunice
  Author: Paulina Banowska

  Other websites similar as sdspotok.org.pl

 107. pinbgd.pl
  pinbgd.pl
 108. Start - PINB Golub-Dobrzyń
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 109. cbik-okszow.pl
  cbik-okszow.pl
 110. Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm - Start

 111. bibliotekakocierzew.pl
  bibliotekakocierzew.pl
 112. Strona główna
  Author: Agnieszka Wojda

 113. pnbrodnica.pl
  pnbrodnica.pl
 114. Przedszkole Niepubliczne "BAJECZKA" - START
  Strona internetowa Przedszkola Niepublicznego BAJECZKA w Brodnicy. Organem prowadzącym jest Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe
  Author: Super User

 115. strawczyn.pl
  strawczyn.pl
 116. Strona główna
  Oficjalna witryna Gminy Strawczyn
  Author: Administrator

 117. barlinek.pl
  barlinek.pl
 118. Start
  Oficjalna strona Gminy Barlinek. Informacje lokalne i samorządowe, historia, kultura, oświata i gospodarka.

 119. milosierdzie.pila.pl
  milosierdzie.pila.pl
 120. Aktualności
  Parafia Miłosierdzia Bożego w Pile

 121. bibliotekapelczyce.pl
  bibliotekapelczyce.pl
 122. Start - Biblioteka w Pełczycach
  Biblioteka w Pełczycach

 123. goksliwice.pl
  goksliwice.pl
 124. GOK Śliwice - Aktualności GOK Śliwice
  Oficjalna strona Gminnego Ośrodka Kultury
  Author: Anna Szwarc

 125. radzyn-podl.pl
  radzyn-podl.pl
 126. Oficjalny serwis Urzędu Miasta Radzyń Podlaski
  Oficjalny serwis Urzędu Miasta Radzyń Podlaski

 127. gopskrasnystaw.pl
  gopskrasnystaw.pl
 128. GOPS
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

 129. mbp.konin.pl
  mbp.konin.pl
 130. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
  Strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Terenem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie jest gmina i miasto Konin, na której obszarze rozmieszczonych jest siedem filii bibliotecznych. W ramach porozumienia ze Starostą konińskim Instytucja pełni funkcję biblioteki powiatowej.

 131. skarzysko.powiat.pl
  skarzysko.powiat.pl
 132. Powiat skarżyski - Z widokiem nie tylko na góry
  Powiat Skarżyski. Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, informacje lokalne, gminy, przedsiębiorczość, turystyka, mapy, zdjęcia

 133. gokkwidzyn.pl
  gokkwidzyn.pl
 134. Witaj na stronie GOK Kwidzyn!
  Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, (55) 275-94-70.

 135. margonin.pl
  margonin.pl
 136. Urząd Miasta i Gminy Margonin
  Urząd Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin