Top 100 alternative sites to spadbarnsfonden.se

 1. visominteroker.se
  visominteroker.se
 2. Riksförbundet VISIR - Vi Som Inte Röker
  VISIR är en religiöst och politiskt obunden organisation som sedan 1974 arbetar ideellt för att minska tobaksbruket.

 3. mattecentrum.se
  mattecentrum.se
 4. Välkommen till Mattecentrum – Mattecentrum, gratis läxhjälp i matematik för alla
  Mattecentrum är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som erbjuder gratis läxhjälp i matematik till Sveriges barn och unga.

 5. porostidskrift.se
  porostidskrift.se
 6. Poros essätidskrift – Tidskrift för essäer
  Poros essätidskrift ger ut essäer på svenska, engelska, norska och danska. Tidskriften startades 2015 och är politiskt och religiöst obunden.
  Author: Linda Boodh

 7. smabarnspsykologerna.se
  smabarnspsykologerna.se
 8. Barnpsykolog | Föräldrastöd | Stockholm
  Småbarnspsykologerna ger stöd och hjälp till föräldrar, små barn och gravida.

 9. fokuskina.se
  fokuskina.se
 10. FokusKina
  FokusKina är en förening för alla Kinaintresserade. Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.

 11. adbsydost.se
  adbsydost.se
 12. Välkommen till Antidiskrimineringsbyrån Sydost
  Antidiskrimineringsbyrån Sydost är en politiskt och religiöst obunden ideell förening där både organisationer och enskilda kan bli medlemmar.

 13. flashback.se
  flashback.se
 14. Flashback.se
  Flashback försvarar det fria ordet, och bevakar avvikande åsikter i vårt samhälle. Politiskt och religiöst obunden.

 15. kvallsstunden.se
  kvallsstunden.se
 16. Kvällsstunden – Älskad veckotidning sedan 1938
  Kvällsstunden – En politiskt och religiöst obunden tidskrift med fokus på att sprida kunskap och glädje till sin trogna läsekrets. Upptäck den du med!
  Author: Marcus Hubertson

 17. vr.se
  vr.se
 18. Vetenskapsrådet
  Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med nästan 7 miljarder kronor.

 19. sthlm-herp.net
  sthlm-herp.net
 20. Stockholms Herpetologiska Förening
  Välkommen till SHFStockholms Herpetologiska Förening (SHF) är en lokalförening i SHR – Sveriges Herpetologiska Riksförening. Föreningen är religiöst och politiskt obunden, och har som syfte att sprida kunskap och understödja forskning om grod- och kräldjur, vidare att verka för **** terrariehållning
  Author: Fredrik Tegnér

 21. wrasweden.se
  wrasweden.se
 22. White Ribbon Alliance Sweden | wrasweden
  White Ribbon Alliance for Safe Motherhood är en religiöst och politiskt obunden gräsrotsrörelse som arbetar med att öka medvetenheten om mödradödligheten i …

 23. tamam.se
  tamam.se
 24. Tamam – Vänskap utan Gränser
  Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar med barn, unga och unga vuxna för mångfald, anti-rasism och ungas samhällsengagemang.

 25. idesmedjan.se
  idesmedjan.se
 26. Idésmedjan
  Idésmedjan är en religiöst och politiskt obunden webbplats som vill synliggöra och förändra uppenbara felaktigheter i sammhället. (Uppdaterad 2021-10-29)

 27. erlingperssonsstiftelse.se
  erlingperssonsstiftelse.se
 28. Erling Perssons Stiftelse – Donationer som förbättrar samhället
  Erling Perssons Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning inom medicin, utbildning samt barn och ungdom | Ger anslag till projekt i hela Sverige.

 29. rukr.se
  rukr.se
 30. Romska unga kvinnors riksförbund
  Romska unga kvinnors riksförbund. Vi är en nationell organisation, politiskt och religiöst obunden, som vänder sig till unga romska kvinnor av alla nationaliteter. Vi verkar för att jämställdhet, mångfald, kulturkunskap, ömsesidig integration och kvinnors företagande drivs framåt.

 31. kitaa.se
  kitaa.se
 32. Vi hjälper föräldralösa barn i Tanzania – föreningen KITAA
  Hjälp oss att hjälpa barn i Tanzania som förlorat sina föräldrar i aids. Vi är en ideell förening som hjälper föräldralösa barn i Moshi, Tanzania.

 33. skyhogafavoriter.se
  skyhogafavoriter.se
 34. Skyhöga Favoriter | Ett välgörenhetsinitiativ av Mälarlift
  Skyhöga favoriter är ett välgörenhetsinitiativ av Mälarlift som stödjer barn och ungdomar i Västmanland som vill idrotta men som utan ekonomiskt stöd kanske inte har möjlighet att göra det. Hos Skyhöga favoriter kan föräldrar till barn mellan 7 och 15 år ansöka om idrottsstöd på 750 kr.

 35. familjochsorg.se
  familjochsorg.se
 36. Familj och sorg - stödgrupper när en familjemedlem dött
  Familj och sorg är stödgrupper i Umeå för barn, ungdomar och föräldrar som har förlorat en familjemedlem. Grupperna startar varje termin och är kostnadsfria

 37. vsfb.se
  vsfb.se
 38. VSFB - Föreningen Vi Som Förlorat Barn
  VSFB - Föreningen Vi Som Förlorat Barn har varit verksamt sen april 1993 och är i första hand tänkt som ett stöd för föräldrar i sorg men vi strävar även efter att kunna finnas till för syskon och övriga anhöriga. Barnets ålder eller orsaken till dödsfallet har ingen betydelse för oss, då vi anser att ett barn är ett barn så länge det finns en förälder som sörjer. Alla är lika varmt välkomna.

  Other sites like spadbarnsfonden se

 39. ibl-inst.se
  ibl-inst.se
 40. IBL - yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker
  IBL är yrkesorganisationen för biomedicinska analytiker, en fackligt och politiskt obunden organisations som arbetar för yrkets utveckling.

 41. jaliexp.se
  jaliexp.se
 42. Startsida | Jali Experience
  Jali Experience är en svensk ideell förening, ekonomiskt, politiskt och religiöst obunden. Föreningens ändamål är att genom samarbete direkt med byars invånare bygga strukturer för utveckling mot självförsörjning.

 43. kvinnojourenfrida.nu
  kvinnojourenfrida.nu
 44. Startsida - KVINNOJOUREN FRIDA
  Kvinnojouren Frida i Säffle och Åmål är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden, vi finns för att stötta våldsutsatta kvinnor och deras barn.

 45. asylkommitten.se
  asylkommitten.se
 46. Asylkommittén i Gävleborg
  | Asylkomittén i Gävleborg är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi vill verka för en human, rättssäker och rättvis asylpolitik.

 47. bvif.fi
  bvif.fi
 48. Bättre barndom - Barnavårdsföreningen
  Vi stödjer barn, unga och föräldrar också i utmanande livssituationer. Läs mer om våra tjänster för familjer och professionella!

 49. gastriklandsbesoksnaring.se
  gastriklandsbesoksnaring.se
 50. En samlad röst för en kraftfull besöksnäring – Gästriklands Besöksnäring
  Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som arbetar för en starkare besöksnäring i Gästrikland, Gävleborgs län på uppdrag av våra medlemsföretag

 51. agapefoundation.se
  agapefoundation.se
 52. Välkommen till Agape Foundations en biståndsorganisation i Falkenberg
  Biståndsorganisationen Agape Foundations i Falkenberg AGAPE foundation är en fristående politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med secondhandbutik, kontor och lager på nordvästra industriområdet i Falkenberg. OM OSS Solidaritet - Engagemang - Gemenskap AGAPE foundation är
  Author: Bagendahl

 53. lillahjartatipitea.se
  lillahjartatipitea.se
 54. Lilla Hjärtat - För behövande barn i Piteå
  Lilla Hjärtat är en nystartad icke vinstdriven, religiöst- och politiskt oberoende förening med syfte att hjälpa behövande i Piteå med omnejd med fokus på barn och barnfamiljer.

 55. civilspace.se
  civilspace.se
 56. Civil Space International - ökad transparens i rymden
  Civil Space International är en politiskt och religiöst oberoende organisation som verkar för transparens och civil insyn vid mänskliga aktiviteter i rymden.

 57. helenawallberg.se
  helenawallberg.se
 58. Barnpsykolog | Psykoterapeut | Helena Wallberg, Stockholm
  Jag är en barnpsykolog och psykoterapeut verksam i Stockholm med lång erfarenhet av stöd och behandling till barn, ungdomar och föräldrar.

 59. fmnostersund.se
  fmnostersund.se
 60. Hem - FMN Östersund, Föräldraföreningen Mot Narkotika
  Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, länk-organisation. FMN Östersund finns till för hela Jämtland/Hä...

 61. allabarnicentrum.se
  allabarnicentrum.se
 62. Alla Barn i Centrum | Gruppträffar för föräldrar som syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar oc
  Alla Barn i Centrum - ABC är gruppträffar för föräldrar som syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. ABC består av fyra träffar och vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Innehållet bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. En utgångspunkt för arbetet är FN:s barnkonvention.

 63. spelstoppnu.se
  spelstoppnu.se
 64. spelstoppnu.se
  SpelstoppNu! är en partipolitisk och religiöst obunden ideell organisation bildad för att genom alternativa aktiviteter motverka och förebygga all form av spel om pengar.

 65. habilitering.se
  habilitering.se
 66. Habilitering & Hälsa - Region Stockholm
  Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också råd och stöd till anhöriga och personal i närmiljön.

 67. renstiernasamtalsmottagning.com
  renstiernasamtalsmottagning.com
 68. Samtalsmottagning | Renstierna Samtalsmottagning | Sverige
  Renstierna Samtalsmottagning erbjuder barn, ungdomar och deras föräldrar stöd och samtal om sin livssituation. Vi erbjuder även utbildning och konsultation

 69. ostgruppen.se
  ostgruppen.se
 70. Östgruppen för Demokrati och Mänskliga Rättigheter
  Östgruppen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att främja mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med organisationer i regionen och arbetar med informationsspridning och opinionsbildning i Sverige.

 71. boiu.se
  boiu.se
 72. BOiU - rättigheter för barn och unga i Uppsala sedan 1988
  Barnombudet i Uppsala län ser till att barns rättigheter gäller på riktigt! Vi ger konkret stöd till barn och unga som behöver det.

 73. sundsvallstradgardsforening.se
  sundsvallstradgardsforening.se
 74. Sundsvalls trädgårdsförening
  Vi är en politiskt obunden förening för Dig som är intresserad av trädgårdsodling. Om den egna odlingen sker i trädgård, på balkongen, i köksfönstret eller inte alls, spelar ingen roll, alla är välkommna. Vi ger gärna råd och tips om trädgårdsanlägg

 75. edithfonden.se
  edithfonden.se
 76. Edithfonden
  Edithfonden stödjer barn drabbade av hjärnsjukdommar. Fonden har skapats för att kunna ge Edith, och andra barn i samma situation, stöd och glädje så de orkar fortsätta kämpa och inte låta sjukdomen vinna.

 77. rundosund.com
  rundosund.com
 78. Välkommen till RundoSund
  Vi på RundoSund erbjuder hälsoaktiviteter som ger styrka, trygghet och gemenskap med andra blivande och nyblivna föräldrar med barn

  What else spadbarnsfonden.se alternative websites

 79. eslovsfhsk.se
  eslovsfhsk.se
 80. Här får du plats att utvecklas - Eslövs folkhögskola
  Det här är Eslövs folkhögskola Sedan 1897 har Eslövs folkhögskola varit en källa till kunskap för hela samhället. Skolans huvudman är en garantiförening som är politiskt och religiöst obunden och som utser skolans styrelse. I folkhögskolans pedagogiska tradition finns en öppenhet som i mer än ett sekel lockat till sig människor med alla typer av […]

 81. allakvinnorshus.org
  allakvinnorshus.org
 82. Home Page
  Vi har skyddat boende och ger samtalsstöd till våldsutsatta kvinnor, män och barn. Vi ger även stöd och råd till anhöriga och förövare.

 83. storaskondal.se
  storaskondal.se
 84. Stiftelsen Stora Sköndal
  Stora Sköndal är en idéburen och icke vinstutdelande organisation med verksamhet inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning.

 85. cirkor.se
  cirkor.se
 86. Cirkus Cirkör - nycirkus
  Cirkus Cirkör är en politiskt obunden ideell organisation som grundades 1995 och har sedan starten arbetat både konstnärligt och pedagogiskt. Föreställningar, kurser, event, skolaktiviteter, gymnasium och konstnärlig utveckling.

 87. theagrundskola.se
  theagrundskola.se
 88. Hem - THEA Privata Grundskola
  Som föräldrar och utbildare vill vi ge våra barn det bästa. En grundskola som ger våra barn en trygg och harmonisk vardag. Med våra skolor i Linköping och Stockholm utmanar vi barnen på rätt sätt.
  Author: Anne Lindblad Silfverswärd; Rektor Och Skolchef

 89. lillabarnet.se
  lillabarnet.se
 90. Lilla barnets fond: för forskning om nyfödda barn
  Mer forskning behövs för att bättre förebygga och behandla sjukdom hos nyfödda barn. Därför startades Lilla barnets fond, av föräldrar, barnläkare och forskare.

 91. foraldraskapisverige.se
  foraldraskapisverige.se
 92. Föräldraskap i Sverige
  Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar, á 2,5 h, för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar.
  Author: Foraldraskapisverige Se

 93. fmn.nu
  fmn.nu
 94. Hem - FMN
  FMN ger råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk, eller där detta konstaterats bland barn och/eller andra anhöriga

 95. babycoachen.se
  babycoachen.se
 96. Babycoachen - Sovcoach för familjer med barn som sover dåligt om natten
  Vi erbjuder er en sovcoach för familjer med barn som sover dåligt. Vi ger er vägledning och stöd genom de tuffa, men underbara, småbarnsåren.

 97. goransgarden.se
  goransgarden.se
 98. Göransgården i Uppsala - Naturnära boende sedan 1934 - Om Göransgården
  Vår verksamhet Stiftelsen Göransgården ligger naturskönt beläget i Danmarks by, 8 km sydost om Uppsala centrum. Vi är en icke-vinstdrivande, religiöst- och politiskt obunden verksamhet som bedriver hem för vård eller boende HVB och bostad med särskild service enligt SoL Socialtjänstlagen. Vi arbetar med stöd och rehabilitering för vuxna personer över 18 år med psykiatrisk problematik och psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att den enskilde ska få en fungerande vardag och bli så självständig som möjligt, samt ges möjlighet till återhämtning och sjukdomshantering ...

 99. stenmanbooks.se
  stenmanbooks.se
 100. Stenman Books
  Välkommen till Stenman Books! Stenman Books är ett nystartat barnboksförlag. Vårt syfte är att producera och sälja böcker som ger såväl barn som föräldrar läsglädje.

 101. filmpoolnord.se
  filmpoolnord.se
 102. Filmpool Nord - En regional filmorganisation för film/TV/rörlig bild
  Investerar i film- och tv-produktion och ger stöd till professionella och semiprofessionella filmare, talanger, föreningar, pedagoger, barn och unga.

 103. foraldraguiden.se
  foraldraguiden.se
 104. Föräldraguiden.se | Av föräldrar, för föräldrar
  Föräldraguiden.se är en mötesplats för oss föräldrar som vill ge våra barn de bästa av förutsättningar i livet. Vi tror på allas lika värde och att en bra framtida värld börjar med att vi ger våra barn en trygg uppväxt och bra värderingar.
  Author: Föräldraguiden se

 105. foraldraboost.se
  foraldraboost.se
 106. Föräldraboost – Din Föräldraboost i vardagen!
  VÄLKOMMEN Föräldraboost arbetar med förebyggande och främjande insatser för att stärka relationen barn och föräldrar emellan. Vi tror på föräldrarnas inneboende kompetens men att de ibland kan behöva lite stöd på traven. Vår idé är att boosta föräldrar genom kunskapsspridning på fysiska och digitala plattformar som Instagram, Facebook och Youtube. På sikt skapar detta tryggare föräldrar och
  Author: Studiobriljant

 107. carinaari.se
  carinaari.se
 108. Välkommen till Carina Ari stiftelserna
  Minnesfonden utdelar stipendier till unga dansares utbildning, ger stöd till äldre och sjuka danskonstnärer och ger stöd till forskning i dans. Stiftelsen utdelar Carina Ari medaljen, en utmärkelse för värdefulla insatser för den svenska danskonsten. Carina Ari Biblioteket är norra Europas största samling av internationell danslitteratur.

 109. donsostiftelsen.se
  donsostiftelsen.se
 110. Donsöstiftelsen -
  Donsöstiftelsen bildades 2011 och är politiskt och religiöst oberoende. Stiftelsen stödjer projekt och verksamheter på Donsö och ansökan till stiftelsen kan lämnas in av både organisationer och enskilda. Bidrag beviljas endast till projekt eller verksamheter som passar in i stiftelsens ändamål: ”Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att verka för bibehållandet av samhörighetskänslan för boende på Donsö. Det … Fortsätt läsa Donsöstiftelsen

 111. funktionsrattstockholm.se
  funktionsrattstockholm.se
 112. Funktionsrätt Stockholms stad
  Välkommen till Funktionsrätt Stockholms stad Funktionsrätt Stockholms stad - under 2019 namnändrat från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) - är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshindersföreningar verksamma inom staden. Vi verkar främst för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet genom att bevaka och driva gemensamma intressepolitiska frågor. Från årsmötet
  Author: Jan Aleite

 113. alinderstiftelse.se
  alinderstiftelse.se
 114. Axel Linders Stiftelse
  Axel Linders stiftelse lämnar bidrag till ensamstående föräldrar med flera barn och behövande, såsom ålderssvaga, kroniskt sjuka eller funktionshindrade. Bidrag kan även lämnas till läger- eller kolonivistelse för barn med funktionshinder. Andra områden för bidrag är stipendier och medicinsk forskning.

 115. karinkarlssonstiftelse.se
  karinkarlssonstiftelse.se
 116. Karin Karlssons Stiftelse
  Vi ger stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Stiftelsen har till ändamål att främja vård, uppfostran och utbildning av barn och ungdom upp till 23-års ålder med funktionsnedsättning och hemmahörande inom Stockholms läns landstings verksamhetsområde.

 117. friends.se
  friends.se
 118. Tillsammans kan vi stoppa mobbning | Friends
  Vi är den organisation som ger vuxna forskningsbaserade verktyg för att förhindra mobbning bland barn och unga.

  Other websites similar as spadbarnsfonden.se

 119. isokan.se
  isokan.se
 120. Hem -
  ISOKAN är en politisk och religiöst obunden ideell förening … ... som verkar för att skapa bättre livsvillkor och jämlikare förutsättningar för barn och unga. Vi vill förse barn med sundare och nyttigare pedagogiska verktyg som utvecklar deras självkänsla, självbild, empati och ambitioner. Genom att producera positiva, upplyftande projekt och verktyg verkar vi för att stärka och lyfta framtida vuxna. …

 121. kvinnojourenblenda.se
  kvinnojourenblenda.se
 122. Kvinnojouren Blenda i Växjö - ett jämställt samhälle fritt från våld
  Kvinnojouren Blenda i Växjö ger hjälp och stöd åt kvinnor och barn som är utsatta för våld i nära relation. Vi erbjuder stödsamtal och skyddat boende m.m.

 123. delalika.se
  delalika.se
 124. MÄN – För jämställdhet. Mot våld. Redefining masculinity.
  Jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa och utveckling, men forskning visar även att det ger positiva effekter på föräldrarnas relation, ekonomi och hälsa. Men ofta förstärks redan ojämställda mönster när barn blir en del av familjen.

 125. familjehemsmoten.se
  familjehemsmoten.se
 126. Familjehem och adoption av flyktingbarn och svenska barn | Familjehemsmöten
  En resurs om familjehemförbarn & ungdomar Intensiv kärlek mäter inte den ger Runtom i världen finns det miljontals föräldralösa barn. Barn som växer upp utan föräldrar och som tvingas in i kriminalitet och prostitution för att överleva. Många barn lever på gatan, andra på soptippar. En del blir aldrig över fem år gamla utan dör […]

 127. enhjalpandehand.se
  enhjalpandehand.se
 128. En hjälpande hand | DÄR DITT BIDRAG GÅR OAVKORTAT TILL BEHÖVANDE
  En hjälpande hand är en politiskt obunden organisation som startade våren 2021.Hos oss går alla bidrag oavkortat, vi är din hjälpande hand till de behövande. Vi tar inga administrativa avgifter, löner eller dylikt. Verksamhetens kostnader täcks upp genom att vi själva men också andra frivilliga valt att stötta oss ekonomiskt för specifika ändamål.

 129. cdgforeningen.se
  cdgforeningen.se
 130. Hem - Svenska CDG-Föreningen
  Välkommen till Svenska CDG-Föreningen Svenska CDG-föreningen är en samlande kraft för CDG-drabbade familjer i Sverige. Hittills är det mest barn och ungdomar som fått diagnosen. Vi verkar för att främja forskning inom området och sprida information om syndromet. Föreningen har även en stor social funktion. Vi har regelbundet sammankomster med såväl barn som föräldrar. Målsättningen […]

 131. ssfstudent.se
  ssfstudent.se
 132. Välkommen till SSF! - SSFstudent.se
  Stockholms studenthyresgästers förening är din hyresgästförening om du är student och bor i studentboende hos SSSB, Kista Studentbostäder, GreenDoor eller Lurius vid Telefonplan. SSF är en politiskt obunden och ideell organisation som arbetar för ett bättre och trivsammare boende för dig. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är att förhandla hyran och dina hyresvillkor med hyresvärden, informera dig… Fortsätt läsa Välkommen till SSF!

 133. blueandbloom.se
  blueandbloom.se
 134. Blue and Bloom AB – Stödjer företag och enskilda i utveckling, förändring och tillväxt
  OM BLUE AND BLOOM Blue and Bloom stödjer företag och enskilda i utveckling, förändring och tillväxt. Vi jobbar affärsnära med lönsamhet, hållbar organisation och människa i fokus - till stöd för fortsatt växande. I vår portfölj finns mångårig egen erfarenhet inom våra kompetensområden, och ett gediget nätverk. Som
  Author: Jonathan

 135. vildavillan.se
  vildavillan.se
 136. Vilda Villan – Lek och skoj inom pedagogisk verksamhet
  Vilda Villan Vår plats på Landet Vilda Villan är en plats i naturen där lek och skoj går hand i hand med lärande. Med ett unikt koncept utformat för inspiration, lärande och lek skapar vi hållbara aktivitet för barn som ger inspiration till både föräldrar och verksamheter. Se vårt schema och
  Author: Admin

 137. osterlensstodforeningforflyktingar.se
  osterlensstodforeningforflyktingar.se
 138. Om oss - Österlens stödförening för flyktingar %
  Österlens stödförening för flyktingar (ÖSF) bildades 2012 som en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars huvudsyfte är att stödja integration av nyanlända, bistå asylsökande samt att bedriva upplysningsarbete om asylsökandes situation och påverka beslutsfattare. Vårt arbete utgår från att alla människor ska ha de lika rättigheter och möjligheter så som det står formulerat i internationella mänskliga rättighetsdokument.

 139. holztechnikum.at
  holztechnikum.at
 140. Willkommen > Holztechnikum Kuchl - HTL, Fachschule, Weiterbildung

 141. peresempionlus.org
  peresempionlus.org
 142. Per Esempio Onlus - Experience your world
  Per Esempio Onlus è un associazione no-profit nata nel 2011 con sede a Palermo che realizza progetti di inclusione sociale, lotta all'abbandono scolastico
  Author: Per Esempio

 143. rezistenta.eu
  rezistenta.eu
 144. #Rezistența - #REZISTENȚA

 145. fametro.edu.br
  fametro.edu.br
 146. Ensino Presencial e a Distância - Fametro
  Estude na Instituição Nota 4 no Amazonas conforme o IGC/MEC.
  Author: Maik Antonio

 147. vindas.pt
  vindas.pt
 148. Vindas – Educação Internacional
  Author: Letícia Lavorini

 149. national.co.za
  national.co.za
 150. Security & Fire Systems Company In South Africa

 151. monicapessanha.com.br
  monicapessanha.com.br
 152. Mônica Pessanha - Enquanto eles crescem
  Author: Rogério Gracco

 153. lanske.ru
  lanske.ru
 154. Гостиная - Бутик трансформации жизни Юлии Ланске
  Бутик трансформации жизни Юлии Ланске: расписание вебинаров, приглашения на тренинги, полезные статьи на тему счастливого замужества и гармоничных отношений
  Author: Юлия Ланске

 155. saltsjobadentriathlon.se
  saltsjobadentriathlon.se
 156. Välkommen till Saltsjöbaden Triathlonsällskap - Saltsjöbaden Triathlon Sällskap
  Author: Jonas Gold

  More other alternatives for spadbarnsfonden se

 157. valfitness.ca
  valfitness.ca
 158. Vital Active Living Inc. | Fitness & Nutrition in Waterloo, Ontario 
  Vital Active Living Inc. is a personal trainer and nutrition coach in Waterloo, Ontario, providing personalized fitness programs to fit your goals.
  Author: Valerie Friedel

 159. abimat.com
  abimat.com
 160. Entreemat producent | Leverancier & Producent | ABI
  Sinds 1910 producent en leverancier van aluminium entreematten en technische borstels | Entreematten op maat | Bescherming aan vloeren er achter

 161. citycomgt.com
  citycomgt.com
 162. Custom Business Telecom Solutions | City-Com Communications
  City-Com Communications (G.T.) Inc. is a Canadian company providing custom, unified communication solutions to businesses across the country.
  Author: City-Com Communications

 163. delltech.com
  delltech.com
 164. Experts in Compliance, Product Safety & Testing | Dell Tech
  Dell Tech provides professional, confidential consulting services specializing in assisting companies with North American regulatory compliance.
  Author: Dell Tech

 165. abvt.com.au
  abvt.com.au
 166. AVT Oracle NetSuite VAR, SP & SI Australia, New Zealand, EMEA & USA
  Award Winning NetSuite Value Added Reseller (VAR), Solution Partner, Innovator & Systems Integrator (SI), ERP/CRM/BI/CPM, WMS, SCA, B2B/B2C
  Author: Absolute Vision Technologies

 167. mbmbiliardi.it
  mbmbiliardi.it
 168. Biliardo di lusso, MBM Biliardi | Produttori di design e Lusso
  MBM Biliardi, produttori del biliardo di Design e di Lusso, per tutte le specialità di gioco, snooker, pool americano, boccette, carambola.

 169. 911tributemuseum.org
  911tributemuseum.org
 170. 9/11 Tribute Museum - Guided Memorial Tours, Museum, and More
  Visit the 9/11 Tribute Museum where you can go on a guided tour around the memorial led by a 9/11 Tribute Museum guide and visit our museum exhibit.

 171. oscseeds.com
  oscseeds.com
 172. OSC Seeds | Ontario Seed Company Ltd. | Over 125 Years 
  OSC Seeds is Canada’s largest packet seed company, providing the best quality seed available and proudly serving Canadian gardeners for over 125 years.

 173. fitosibir.eu
  fitosibir.eu
 174. Naravno iz Sibirije – Fitosibir.eu
  Naravna prehranska dopolnil iz kakovostnih surovin Sibirije zdaj tudi v Sloveniji. Smo tudi distributer priznane znamke dopolnil Terezia.

 175. arhampetrochem.com
  arhampetrochem.com
 176. Arham Petrochem – Petroleum Refinery producing Petrochemical Products
  Twin Mini Petroleum Refinery producing Heavy Aromatics, Solvent Naphtha, Mixed Aromatic Solvents, Aliphatic Solvents, De-Aromatic Solvents, Fuels & Glycols.

 177. samok.fi
  samok.fi
 178. SAMOK - Suomen opiskelijakuntien liitto
  Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

 179. ceceandalucia.es
  ceceandalucia.es
 180. Inicio - CECE Andalucía
  Author: CECE Andalucía

 181. orcon.nl
  orcon.nl
 182. Ventilatiesystemen - Orcon
  Orcon vindt dat iedereen moet kunnen genieten van gezonde lucht. We ontwikkelen daarom ventilatiesystemen met en voor de markt, kennis en technologieën...
  Author: Hugo Garritsen

 183. gandramartins.adv.br
  gandramartins.adv.br
 184. Advocacia Gandra Martins | Ives Gandra Martins
  Advocacia Gandra Martins, fundada em 1987 por Ives Gandra Martins, atua em Direito Constitucional, Tributário, Administrativo, Econômico e Societário.

 185. qbcountry.com
  qbcountry.com
 186. QB Country - Quarterback Training and Development
  QB Country is the nation’s leading quarterback training and development company. Founded by former Ole Miss quarterback David Morris, QB Country currently trains NFL, college, high school and middle school quarterbacks in ten cities across the Southeast.
  Author: Doug Young

 187. helenbrown.com.au
  helenbrown.com.au
 188. Helen Brown – International Best Selling Author
  Author: Helen Brown

 189. analytik.co.uk
  analytik.co.uk
 190. Specialists in providing and supporting pioneering technology | Analytik
  We provide and support pioneering techology including: Spectroscopy, Spectral Imaging, Remote Sensing, Particle Characterisation, High Shear Homogenisation and more.
  Author: Analytik Ltd

 191. dgintim.de
  dgintim.de
 192. DGINTIM - Deutsche Gesellschaft für Intimchirurgie und Genitalästhetik e.V. - Düsseldorf
  %description%
  Author: Karin Clermont

 193. sonrojos.es
  sonrojos.es
 194. INICIO - SONROJOS
  Atrévete a descubrir una nueva forma de disfrutar del vino. Un apasionante viaje por los más diversos rincones vinícolas, acompañado de una excelente selección musical. Descúbrelo y entra en el mundo Sonrojos.
  Author: Andrés López